Cikkek - Vészhelyzeti rádiózás: Teendők segélyhíváskorKevesen tudják, hogy mit kell tenni akkor, ha segélyhívást hallanak a rádióban. Ez ritka esemény, legtöbben nincsenek hozzászokva a gondolathoz, hiszen csak baráti beszélgetésekre használják a rádiót. Itt erről olvashatsz néhány gondolatot.

Mi a segélyhívás?

Minden olyan rádióadás, mely során az operátor emberi élet és testi épséget veszélyeztető esemény, baleset, káresemény, környezeti katasztrófa, vagy bármilyen közveszély, végszükség esetén kér segítséget.
Fontos, hogy ilyen esetben nem csak a hívójellel rendelkező személy rádiózhat, hanem bárki, hiszen a cél mások életének és testi épségének védelme. Ezt a törvény "végszükség" esetének nevezi, mely az egyébként az engedély nélküli forgalmazással szabálysértést megvalósító alkalmi operátort teljes mértékben felmenti a hátrányos jogkövetkezmények alól. Ez természetesen csak a közvetlen veszély elhárítása idejére illeti meg az engedéllyel nem rendelkezőt, és nem ad alapot későbbi frekvenciahasználatra!

A segélyhívás alkalmával a következőket kell tennünk:

- A forgalmazásunk azonnali megszakítása
- Válasz adás a segélyhívónak
- A hívás valódiságáról, annak komolyságáról való meggyőződés
- A hívó fél adása tartalmának teljes lejegyzése, közleményének továbbítása az illetékes hatóság és a mentésben résztvevő szervek felé
- A fogalmazás és mentés teljes lebonyolításáig igény szerint QRV-nek kell lenni és kérésre a szükséges közleményeket továbbítani kell az illetékes szervek és a segélyhívást bonyolító állomás felé
- A LOG-ban minden részlet, részt vevő állomás, közlemény adatainak részletes lejegyzése, különös tekintettel a hívójelekre, telefonszámokra és időpontokra

A segélyhívások céljára régebben elsősorban a VHF sávot használták, ahol az S20 (145.500 MHz) és az átjátszók voltak alkalmasak. A hatóságok szűk látókörének, az anyagi keretek szűkösségének és némely amatőr gyerekes játszadozásainak köszönhetően az átjátszókon élő segélyhívó rendszer ma már csak az emlékekben létezik.

A mobiltelefon elterjedése előtt az átjátszókon három alkalommal hívtam mentőt az utcán sérült emberekhez, és bizony ketten a kézirádiómnak köszönhetik az életüket. Persze a 112 ma már elterjedtebb, de a GSM rendszerekre nem mindíg bízhatja rá magát az ember, így előfordulhat egy-két baleset, káresemény alkalmával, hogy térerő, vagy működő telefon hiányában rádión kell segítséget hívni.

Árvíz, földrengés és egyéb elemi csapások alkalmával, mikor a digitális rendszerek, -melyek erősen infrastruktúra függőek- felmondják a szolgálatot, a rádióamatőr szolgálatnak felbecsülhetetlen értéke van.

(a cikk HA7BF oldaláról származik)


Vissza a CIKKEK oldalra